• CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
    1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Quận 4 - TPHCM
  • Văn Phòng: 028 38.262.748Kinh Doanh: 028 38.260.674

Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn đã ký hợp đồng kiểm toán số 229/HĐKT/TC/NV9 ngày 05/06/2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)