• CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
    1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Quận 4 - TPHCM
  • Văn Phòng: 028 38.262.748Kinh Doanh: 028 38.260.674

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁN XÉT CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01.01.2021 ĐẾN NGÀY 30.06.2021