• CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
    1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Quận 4 - TPHCM
  • Văn Phòng: 028 38.262.748Kinh Doanh: 028 38.260.674

Công bố thông tin – Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty CP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn