Dịch vụ

Certified Company ISO 9001-2008

Sovigaz cung cấp các dịch vụ

Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước chuyên về sản xuất các sản phẩm khí y tế, khí công nghiệp, que hàn điện và hóa chất có mặt đầu tiên tại Việt Nam.