Dịch vụ

Certified Company ISO 9001-2008

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khác nhau

Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước chuyên về sản xuất các sản phẩm khí y tế, khí công nghiệp, que hàn điện và hóa chất có mặt đầu tiên tại Việt Nam sau khi miền Nam Việt Nam được giải phóng 1975. Trong suốt hơn 35 năm qua, công ty Sovigaz đã nỗ lực không ngừng để có sự tăng trưởng liên tục với thành tích kinh doanh đầy ấn tượng. Đến nay, chúng tôi đã thực sự trở thành nhà sản xuất khí công nghiệp, que hàn điện và hóa chất hàng đầu Việt Nam, với thương hiệu Sovigaz uy tín trong các nghành công nghiệp và phục vụ dân sinh