Năm 1974 SOVIGAZ được thành lập dựa trên cơ sở sát nhập giữa Phân khu Việt Nam S.O.A.E.O và Công Ty Việt Nam Hơi kỹ nghệ. Là doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu về sản xuất các sản phẩm khí y tế, khí công nghiệp, que hàn điện và hóa chất tại Việt Nam.

- Năm 1974 Sovigaz được thành lập dựa trên cơ sở sát nhập giữa Phân khu Việt Nam S.O.A.E.O và Công Ty Việt Nam Hơi kỹ nghệ.
- Năm 1994 Đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ công suất 5 tấn Oxy/ngày.
- Năm 1997 Đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ công suất 10 tấn Oxy/ngày.
- Năm 2000 Đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ công suất 15 tấn Oxy/ngày.
- Năm 2002 Đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ, Argon công suất 60 tấn Oxy/ngày với công nghệ hiện đại của Mỹ.
- Năm 2005 Tiếp nhận sát nhập Công ty Đất đèn Hóa chất Tràng Kênh.
- Năm 2007 Đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ, Argon công suất 100 tấn Oxy/ngày với công nghệ hiện đại của Mỹ.
- Năm 2014 Đầu tư dây chuyền sản xuất que hàn điện 10.000 tấn/năm.