Liên hệ

Certified Company ISO 9001-2008

Địa chỉ công ty

 

Địa chỉ: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4 - TPHCM,

Điện thoại: 028 - 38.260.674 (P.Kinh doanh)

                  028 - 38.262.748 (Văn phòng)  

Fax: 028 - 39.400.942

Email : info@sovigaz.com.vn

 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng An, Bình Dương

Điện thoại: 0274 - 37.83.380

Fax: 0274 - 37.66.360

 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 - 38.36.211

Fax: 0251 - 38.33.235

 

Địa chỉ: Lô C4 - đường số 1 - KCN Nhựt Chánh, Long An

Điện thoại: 0272 - 36.37.684

Fax: 0272 - 36.37.005

 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp và Chế xuất Trà Nóc, Cần Thơ

Điện thoại: 0292 - 38.42.113

Fax: 0292 - 38.42.113

 

Địa chỉ: Phường Vĩnh Hải, Đồng Đế, Nha Trang

Điện thoại: 0258 - 38.31.187

Fax: 0258 - 38.37.516

 

Địa chỉ: Km9, Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 - 38.50.132

Fax: 0225 - 37.49.574

 

Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 - 38.75.146

Fax: 0225 - 38.75.494