Được dùng chủ yếu trong công nghiệp cao su, đó là nguyên liệu thứ hai sau cao su. Ngoài công nghiệp cao su ra, người ta còn dùng muội trong công nghiệp dược, công nghiệp sơn, chất dẻo, công nghiệp in và các lĩnh vực khác.

Sản lượng sản xuất : 1,000 tấn/ năm

Các sản phẩm khác

Acetylene

Acetylene là một chất khí có công thức hóa học C2H2 được sản xuất từ đất đèn CaC2 hoặc từ cracking các chất khí gốc Hydro cacbon (Metane, etan, propan…) sau…