Sovigaz chăm lo đời sống cho người lao động

Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được Ban lãnh đạo và Công đoàn công ty đặt vị trí trọng tâm để mỗi người lao động khi làm việc tại Sovigaz đều xem Sovigaz là mái nhà thứ hai, cùng nhau xây dựng và giữ gìn để
Chi tiết