• CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
    1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Quận 4 - TPHCM
  • Văn Phòng: 028 38.262.748Kinh Doanh: 028 38.260.674

HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG

CHỦ ĐỘNG LẮNG NGHE

LIÊN TỤC ĐỔI MỚI

LÀM HƠN CẢ TRÁCH NHIỆM

TUÂN THỦ AN TOÀN

Về chúng tôi

SOVIGAZ được thành lập từ 1974 dựa trên cơ sở sát nhập giữa Phân khu Việt Nam S.O.A.E.O và Công Ty Việt Nam Hơi kỹ nghệ. Là doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu về sản xuất các sản phẩm khí y tế, khí công nghiệp, que hàn điện và hóa chất tại Việt Nam.
Từ nội lực của chính mình, công ty Sovigaz đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Bên cạnh đó không thể không nói tới mối quan hệ tương hỗ và khăng khít giữa Sovigaz với các bạn hàng và đối tác. Qua phần giới thiệu này, chúng tôi hy vọng quý khách hàng sẽ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, hoạt động và định hướng phát triển của công ty Sovigaz chúng tôi.

Xem thêm…

Sản phẩm - Dịch Vụ

Cung cấp giải pháp toàn diện về khí công nghiệp, các sản phẩm que hàn điện, hóa chất công nghiệp...

Chính sách chất lượng

Chất lượng - An toàn - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp

Sovigaz luôn cam kết:

1. Cải tiến thường xuyên hệ thống QLCL để đạt được chính sách chất lượng đã đề ra. 2. Thoả mãn yêu cầu của khách hàng và đáp ứng yêu cầu của Luật định. 3. Thực hiện các Mục tiêu chất lượng để đạt được hiệu quả theo Chính sách chất lượng. 4. Luôn tạo điều kiện cho CB CNV phấn đấu và phát huy năng lực. 5. Đào tạo và tạo thuận lợi cho CB CNV phát triển.

Tin tức

Thành lập từ năm 1974

Chúng tôi là những chuyên gia hàng đầu
trong ngành khí oxy công nghiệp

Xem video về chúng tôi