• CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
    1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Quận 4 - TPHCM
  • Văn Phòng: 028 38.262.748Kinh Doanh: 028 38.260.674

Liên hệ

Sovigaz đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015

Địa chỉ công ty

Văn Phòng Đại Diện

Địa chỉ: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, P. 13, Quận 4 , TPHCM

Điện thoại: 028 – 38.260.674 (P.Kinh doanh)

Điện thoại: 028 – 38.262.748 (Văn phòng)  

Fax: 028 – 39.400.942

Email : info@sovigaz.com.vn

 

Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng An, Bình Dương

Điện thoại: 0274 – 37.83.380

Fax: 0274 – 37.66.360

 

Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 – 38.36.211

Fax: 0251 – 38.33.235

 

Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội

Địa chỉ: Lô C4 – đường số 1 – KCN Nhựt Chánh, Long An

Điện thoại: 0272 – 36.37.684

Fax: 0272 – 36.37.005

 

Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: Khu Công nghiệp và Chế xuất Trà Nóc, Cần Thơ

Điện thoại: 0292 – 38.42.113

Fax: 0292 – 38.42.113

 

Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang

Địa chỉ: Lô A40, A41 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, TP.Nha Trang

Điện thoại: 0258 – 38.31.187

Fax: 0258 – 38.37.516

 

Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thành, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225 – 38.50.132

Fax: 0225 – 37.49.574

 

Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh

Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 – 38.75.146

Fax: 0225 – 38.75.494